Ny hjemmeside05/12/2010
Fagforbundet Bergen flytter hjemmesiden sin til Fagforbundets sider. Den nye adressen er http://bergen.fagforbundet.no [ Les hele saken ]
Fagforbundet Bergen på flyttefot29/11/2010
Fagforbundet Bergen flytter inn på nye kontorer 1. desember 2010. Vi vil fortsatt holde til i 3.etg i Folkets Hus. På grunn av flytting og oppgradering av edb systemer vil vi frem til jul være litt redusert i driften. [ Les hele saken ]
Demonstrerte mot vikarbyrådirektivet01/12/2010
LO i Bergen og omland, LO i Oslo, Fagforbundet, Transportarbeiderforbundet, EL&IT forbundet og flere andre LO avdelinger hadde i dag en demonstrasjon foran Stortinget [ Les hele saken ]
Fagforbundet mot privatisering30/11/2010
NHO Service har den siste tida dratt landet rundt med et budskap om at norske kommuner kan tjene 18 milliarder på å privatisere offentlige tjenester. Fagforbundet har gått nøye gjennom rapporten fra NHO Service (22.09.10) og laget motrapporten Tenk på et tall. [ Les hele saken ]
Forhåndsvarsel diverse konferanser 201130/11/2010
Fagforbundet har forhåndsvarslet flere konferanser for 2011. Her kan du se varselet for konferanse for Renovasjon, Dyrepleier og klinikkassistent, Teater og kulturteknisk og Brannkonferansen [ Les hele saken ]
New Public Management29/11/2010
Fagforbundet Hordaland inviterer til to dagers konferanse den 11 og 12 januar i Bergen. New Public Management og konkurranseutsetting - Trusselen mot det gode arbeidsliv? er tittelen på konferansen [ Les hele saken ]
Formidling av søkere til læreplass - november 201029/11/2010
Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over hvor mange søkere til læreplass som er formidlet via fylkeskommunene per 1. november 2010 [ Les hele saken ]
Fagforbundet Bergen besøkte nattevaktene26/11/2010
Fagforbundet Bergen sin seksjonsleder innen seksjon helse og sosial har i natt besøkt nattevaktene på noen av institusjonene hvor vi organiserer medlemmer for å besøke de med en liten oppmerksomhet [ Les hele saken ]
Gratulerer med dagen26/11/2010
I dag, den 25. november er det den europeiske dagen for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. Fagforbundet Bergen gratulerer alle med dagen [ Les hele saken ]
Fagbrev for vaktmestere før jul?25/11/2010
Innen året er omme kan fagbrev for byggdrift være realitet, fem år etter at søknadsarbeidet startet, skriver Fagbladet. Hele 110 vaktmestere deltar på vaktmesterkonferansen i regi av Fagforbundet i disse dager. Ett av temaene som det har vært knyttet mange spørsmål til, er det lenge etterspurte fagbrevet for yrket, som er kalt fagbrev for byggdriftere [ Les hele saken ]
25. november - FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner25/11/2010
I årets aksjon har vi satt fokus på menn og menns rolle i voldsforebygging. Det er viktig at menn sier i fra at vold mot kvinner ikke er greit og at menn er gode forbilder i kjønnsrelatert trakassering og vold. [ Les hele saken ]
Nyhetsbrev faggruppe økonomi23/11/2010
Fagforbundets sentrale faggruppe økonomi har kommet med et nytt nyhetsbrev. Du kan lese det her [ Les hele saken ]
Fylkesnytt nr 523/11/2010
Fagforbundet Hordaland har sendt ut fylkesnytt nr 5 - 2010. Du kan lese det her [ Les hele saken ]
Pensjonistturene 201122/11/2010
Fagforbundet Hordaland vil i 2011 arrangere to pensjonistturer. Første turen går i juni til Røros, mens andre turen går i september til Island. Du kan lese mer om program og tidspunkt her [ Les hele saken ]
Landskonferanse for barnepleiere22/11/2010
Fagforbundet Buskerud arrangere i april en landsdekkende landskonferanse for barnepleiere. [ Les hele saken ]
Status fagbrevsøknaden for byggdrifter per november 201019/11/2010
I SST får vi mange henvendelser angående fagbrevsøknaden for byggdrifter (vaktmester). Vi avventer fremdeles Utdanningsdirektoratets avgjørelse etter at fristen for høringsforslaget gikk ut [ Les hele saken ]
Fagstiger for yrkesgrupper i SHS 19/11/2010
Ny brosjyre med oversikt og informasjon om samtlige fagstiger for yrkesgrupper i Seksjon helse og sosial er nå ferdigstilt og kan bestilles [ Les hele saken ]
Nyhetsbrev arkiv18/11/2010
Faggruppe arkiv i Fagforbundet har sendt ut et nyhetsbrev for november 2010. Du kan lese det her [ Les hele saken ]
Hvordan bygge gode relasjoner17/11/2010
Fagforbundet Hordaland seksjon kontor og administrasjon har i dag avholdt fagdag for ansatte på NAV kontorer. Nærmere 30 engasjerte og flotte NAV ansatte har fått en innføring i hvordan bygge relasjoner mellom mennesker, det være seg kunder eller kolleger [ Les hele saken ]
Medlemmene i PBL-området sa ja til årets oppgjør 17/11/2010
Medlemmene har i uravstemning sagt ja til ny Hovedavtale/hovedtariffavtale på PBL området [ Les hele saken ]
Temakveld DEMENS 1. desember16/11/2010
Seksjon helse og Sosial Fagforbundet Hordaland har den glede og invitere til temakveld om demens. Foreleser blir overlege Gerd Torbjørg Åmdal og Kirstin Borg hun er pårørende fra rådet om demens 1 desember i Bergen. Temakvelden er gratis [ Les hele saken ]
Medlemsmøte på Betanien16/11/2010
På initiativ fra de tillitsvalgte som Fagforbunde Bergen har på stiftelsen Betanien ble det i dag arrangert medlemsmøte i kantinen. Nærmere 30 medlemmer møtte opp å fikk bla høre om medlemsfordelene gjennom LO Favør [ Les hele saken ]
e-forvaltningskonferansen 2011 16/11/2010
eForvaltningskonferansen 2011 skal være på Oslo Kongressenter/Folkets hus 9. - 10. februar. Konferansen vil innholdsmessig ha fokus på personvern i eforvaltningen. Personvernet vil dreie seg om ansatte og brukere av offentlig sektor [ Les hele saken ]
Fagorganiserte får sjeldnere sparken15/11/2010
Tyske fagorganiserte mister jobben sjeldnere enn uorganiserte arbeidskollegaer. Slik kan det være i Norge også, tror Fafo-forsker Torgeir Aarvaag Stokke iflg forskning.no [ Les hele saken ]
Julemøte - årsmøte i seksjon samferdsel og teknisk15/11/2010
Fagforbundet Bergen seksjon samferdsel og teknisk inviterer til julemøte og årsmøte i seksjonen 29. november kl. 18.00 i Bergen rådhus [ Les hele saken ]
Overgang til stilling med høyere aldersgrense14/11/2010
Her finner du nærmere informasjon om regelverk for overgang til stilling med høyere aldersgrense [ Les hele saken ]
LO-skolen Samfunn 13/11/2010
I denne modulen av LO-skolen settes søkelys på sammenhengen mellom historie, politikk og økonomi. Kurset gir innsikt i samfunnsøkonomiske analysemodeller og begreper [ Les hele saken ]
Husk medlemsmøte for unge medlemmer13/11/2010
Fagforbundet Bergen sitt ungdomsutvalg inviterer til medlemsmøte for unge medlemmer 15. november 2010 klokken 1800 på fagforeningskontoret i Folkets Hus i 3 etasje [ Les hele saken ]
Kurs i sårbehandling12/11/2010
Fagforbunde Hordaland - seksjon helse og sosial og Fagakademiet inviterer til dagskurs i sårbehandling i Bergen. Det vil bli satt opp to kurs ett den 6.12.2010 og ett den 18.01.2011. [ Les hele saken ]
Fagforbundets almanakk 201112/11/2010
Medlemmene i Fagforbundet får tilsendt almanakken for 2011 sammen med Fagbladet. Almanakken har nytt design, er større og mer leservennlig enn den vi er blitt vant til. Årsaken til at vi har fått ny type almanakk er ønsket om å forsøke noe nytt og mange har etterlyst bedre plass til å skrive. [ Les hele saken ]
Resultatet av de lokale forhandlinger11/11/2010
Fagforbundet Bergen har nå mottatt resultatet av de lokale forhandlingene fra de hovedtillitsvalgte i Bergen kommune. [ Les hele saken ]
Smånytt for personalansatte 11/11/2010
Denne gangen handler smånytt for personalansatte spesielt om karriereutvikling og jobbsøking. [ Les hele saken ]
Tømrerne på Byggvedlikehold vant intercupen10/11/2010
Fagforbundet Bergen sponset tømrerne på Byggvedlikehold med t-shirts i forbindelse med interncupen i fotball på avdelingen. Tømrerne gikk like godt hen å vant hele cupen, og vi gratulerer [ Les hele saken ]
Medlemsveksten fortsetter10/11/2010
Fagforbundet har nå totalt 316 883 medlemmer, herav 207 558 yrkesaktive medlemmer. Dette er en økning på hele 1 038 medlemmer totalt siste måned. Fagforbundet Bergen er av de fagforeningene som øker i medlemstall, og vi ønsker å takke alle som står på å verver medlemmer til fagforeningen [ Les hele saken ]
Streikebidrag og utbetaling - fortsetter10/11/2010
De av Fagforbundet Bergen sine medlemmer som var ute i streik, og er blitt trukket av Bergen kommune på novemberlønnen vil få utbetalt streikebidraget på konto på fredag - altså samme dag som lønnen kommer på konto [ Les hele saken ]
 
 
     
DigiMedia