Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Forum for Innovasjon.


Forum for Innovasjon er et samarbeidsforum mellom forskning, bedrifter, myndigheter og private eiere, med det formål å styrke innovasjonskraften i Norge. Styreleder er Tormod Hermansen.

Prosjektet som nå starter skal ta for seg digitalisering av byggesaksbehandlingen i kommunene. Det betyr at en utbygger skal kunne levere alt i forbindelse med en byggesøknad elektronisk, og kommunen skal kunne ta mot og behandle søknaden elektronisk. Det forventes at en eventuell effektiviseringsgevinst skal kommunene ta ut ved å heve kvaliteten eller ved å utvide tjenenestetilbudet.

Prosjektet skal bygge på erfaringene fra prosjektene Næringsvennlige kommuner og Modellkommuneprosjektet. Det legges opp til et antall pilotkommuner, og de andre arbeidstakerorganisasjonene sentralt og lokalt inviteres til å delta i prosjektet.

Samarbeidsavtalen finner du her

Artikkel fra Fagbladet om samarbeidet finner du her

Kommunalminister Åslaug Haga sier at det er utmerket at det bygges nye allianser som kan skape ny dynamikk i fornyelsesarbeidet i offentlig sektor og vil ha dialog med Vigtel og Davidsen.
Artikkel om saken i Fagbladet finner du her


 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia