Torsdag 16. februar var det møte i koordineringsforum for fagforeningene i Bergen kommune.
Her ble det valgt tillitsvalgte i Bergen kommune.

Følgende ble valgt:

Konserntillitsvalgt       Ørjan Myrmel    
Konserntillitsvalgt       Torill Haukås-Eide

Hovedtillitsvalgt Byutvikling   Frank Henriksen
Hovedtillitsvalgt Byutvikling   Rona Mandelid

Hovedtillitsvalgt BHOS   Sickan Borge Bersaas
Hovedtillitsvalgt BHOS   Wenche Myhre

Hovedtillitsvalgt BOPP    Solgunn Dale
Hovedtillitsvalgt BOPP    Berit Berntsen

Hovedtillitsvalgt BFKN    Charlotte Hæggenes

For byrådsavdeling byutvikling vil Frank Henriksen ha 60 % frikjøp og  Rona Mandelid 40 % frikjøp.

Frank Henriksen kan nåes på mobil  913 90 344
Rona Mandelid kan nåes på mobil 408 34 000

Vi vil komme tilbake med mer informasjon omkring kontaktinformasjon for de tillitsvalgte på byutvikling

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia