SKA Hordaland arrangerer oppfølgingskurset Tverrfaglig veiledning den 4. og 5. april, samt 11. og 12. mai. Kurset tilrettelegges av Kommunal Kompetanse (KK) og Høgskolen i Vestfold (HiVe).

Forelesere er Bente Storfjell og Anne Lise Varfjell, begge opplæringsledere i Kommunal Kompetanse.

Pensumlitteratur:
Lauvås og Handal ”På egne vilkår” – utdrag. Utleveres på studiesamling.
Lauvås og Handal ”Veiledning og praktisk yrkesteori”, del 1-3. ISBN 82-02-19880-1
Gjerde, Susanne ”Coaching, hva, hvorfor, hvordan?” – utdrag (kap. 1,2). Utleveres på studiesamling. 

Eksamen er tilrettelagt som hjemmeeksamen med innlevering ca 4 uker etter siste samling. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng i høgskolesystemet. De som ikke har generell studiekompetanse (allmenne fag/”gymnasfagene”), vil få realkompetansevurdering av HiVe.

Ytteligere informasjon finner du ved å trykke her

Påmeldingsskjema finner du ved å trykke her

Plakat for kurset

 

 

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia