URAVSTEMNINGEN FOR KS-OMRDÅDET.

Alle medlemmer som arbeider i kommunen skal nå ha fått uravstemningsdokumentene.

Fristen for innlevering av stemmeseddelen til fagforeningen er  mandag 19. juni klokken 1500.

Hvordan du stemmer er beskrevet i dokumentet som kommer i posten.

Du kan levere stemmeseddelen til din plasstillitsvalgte, eller Fagforbundets hovedtillitsvalgte i
Halfdan Kierulvsgate 4 - 2.etg.

Disse sørger for å få de brakt de videre til styret i fagforeningen.

Har du ikke mottatt uravstemningsdokumentene ta kontakt med Rona så ordner vi det.
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia