Fagforbundet mener at eiendomsregistreringen skal utføres av det offentlige. Dette forslaget til forskrift om eiendomsregistrering åpner for privatisering av oppmålingstjenester. Den nye matrikkelloven ble vedtatt av den forrige regjering.

Les Fagforbundets høringssvar ved å trykke her

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia