Lover økt bostøtte

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa vil ikke love kommunene flere midler til bygging av utleieboliger. Men bostøtten skal opp i 2008.

Endringer av tilskuddsordningen for bygging av kommunale boliger har ført til at færre utleieboliger blir oppført i regi av det offentlige, viser en rapport fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa vil likevel foreløpig ikke gå tilbake til det gamle systemet

Les mer om dette på FAGBLADET

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia