Kvalitetsstandard angripes
 
Stein Guldbrandsen 06/12/2007
 
Fagforbundet bidrar til en ikke-kommersiell opplæring i INSTA 800.


NS INSTA 800 er den eneste godkjente standarden for måling av rengjøringskvalitet. Fagforbundet var med på å utforme NS INSTA 800 (NS = Norsk Standard og INSTA = INternordisk STAndarisering) i et bredt samarbeid med andre forbund, arbeidsgiversida, forskningsmiljøet og leverandører.

Da forbundet gikk inn i dette utviklingsarbeidet var målet å utvikle en godkjent kvalitetsstandard som skulle bidra til å heve kvaliteten på tjenesten, og å heve yrkesstolthet og status. Utgangspunktet var et lavstatusyrke, og holdninger om at man kan spare mye ved  konkurransutsetting.

Etableringen av eget fagbrev for renholdere var et viktig bidrag i arbeidet med en holdningsendring. Riktig renhold av god kvalitet krever kompetanse. En godkjent kvalitetsstandard gir grunnlag for å måle kvaliteten.

Dessuten kunne en på saklig måte avvise påstander om at andre kan utføre tjenesten billigere. Nå opplever vi en offensiv fra MSO/JOBO (Miljøserviceledernes Organisasjon og Jobo personalutvikling) for å selge konseptet Innemiljøstandard renhold.

Sannsynligvis vil renholdere som er med på dette konseptet, få faglig påfyll og en bedre strukturert arbeidsdag. Det vi misliker er den agressive markedsføringen av standarden gjennom en negativ omtale av INSTA 800.

Fagforbundet mener at vi trenger en felles kvalitetsstandard. Det har vi lykkes med; INSTA 800 er den eneste godkjente standarden. MSO/JOBO var, og er, invitert til dette samarbeidet, men har valgt å stå utenfor.

Fagforbundet bidrar til en ikke-kommersiell opplæring i INSTA 800. Innemiljøstandard renhold krever et opplæringstilbud som MSO/JOBO har økonomiske interesser knyttet til. Fagforbundet vil ha et bredt samarbeid i renholdsbransjen for at kvaliteten på tjenesten og status i yrket skal heves.

Én godkjent standard, og utvikling av denne, er et viktig verktøy. Kommersielle, alternative standarder kan være en kortsiktig bedring av hverdagen, men ingen varig løsning.

 
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia