20. desember 2007

Full seier til Fagforbundet og den lokale skatteoppkrevingen
Stortinget gikk tirsdag 18. desember mot Riksrevisjonens anbefalinger, og vedtok å opprettholde skatteinnkrevingen i kommunene.

Leder i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon, Gerd Eva Volden, er fornøyd.

- Det ligger mye godt arbeid bak dette vedtaket, sier hun til Fagbladet.no, og minner om at saken har versert i flere år. 

 

Ny og nyttig nettside

Torsdag 20. desember kl. 1200 åpner Fagforbundet sitt nye nettsted der man kan finne informasjon om NAV. 
Fagforbundet har mange medlemmer som er ansatt i NAV, og ikke minst mange som søker hjelp fra NAV. Vi håper det nye nettstedet vil være til hjelp og nytte. Vi ber også alle gode krefter spre informasjon om nettstedet og vi tar gjerne i mot synspunkter, tips og forslag knyttet til NAV. Nettsiden finner du her:
http://www.fagforbundet.no/NAV/   

 

Rapporteringer om kommunale finansplasseringer  
Som det har kommet fram i media de siste dagene, har enkelte kraftkommuner omgjort fremtidige kraftinntekter og plassert store beløp i strukturerte produkter med risiko for betydelige tap. Les mer på nettsidene til SKA, www.fagforbundet.no/ska

 

God hjelp å få på Regelhjelp.no 
Regelhjelp.no er nå ferdig utbygd, og kan tilby omfattende informasjon og regelverket for 55 ulike bransjer. 

Målgruppene er arbeidsgivere, ansatte og HMS-ansvarlige som trenger å orientere seg om sin bransje. Fem offentlige etater står bak nettstedet. Regelhjelp.no

 

Seksjonens planer for 2008

I 2008 forsterker vi det yrkesfaglige arbeidet ytterligere, med spesiell satsing på yrkesgrupper som personalmedarbeidere, sekretærer og arkivarer. Dessuten vil det bli satt inn ekstra ressurser i arbeidet for yrkesgrupper med utdanning fra høgskoler og universitet. NAV er et sentralt område hvor våre medlemmer trenger vår støtte for å sikres opplæring og tilrettelegging for nye arbeidsoppgaver. I 2008 vil yrkesetikk være et sentralt tema for seksjonen vår, og arbeidet med å sikre at vårt tilbud til befolkningen holder høy kvalitet fortsetter for fullt. Vi har heller ikke glemt at vi til våren står overfor et tariffoppgjør hvor pensjonsordningene vil være en av hovedsakene.

 

Stipend

Inger Knarud jobber nå iherdig med å få ferdig behandlet stipendene før jul. I år har vi sett en økning i antall søknader. Det er veldig bra! Dette etr et tilbud til alle dere som tenker på å ta utdannelse av ulik karakter. Inger Knarud er sekretær i Seksjon kontor og administrasjon, men i tillegg er hun saksbehandler på stipender i likhet med sekretærene i de andre seksjonene.

 

eBygg2009

Seksjonen har vært i møte med Statssekretær Sandbakken i Kommunal- og regionaldepartementet angående tilskudd til eBygg2009. Møte var konstruktivt og hyggelig. Prosjektet ble presentert og diskutert. Vi håper det vil gi oss et positivt resultat, slik at den sentral prosjektledelsen kan fortsette sitt veileder arbeide både når det gjelder  faglig veiledning og ikke minst prosessveiledning. Følg med på prosjektet på nettsidene til SKA.

 

Møte i LO om høgskoler og universitetsutdannede.

Rådgiver Karin Lund fra SKA-administrasjonen møter i utvalget på vegne av Fagforbundet. Utvalget ser på ulike tiltak LO kan sette i verk for å verve høgskole og universitetsutdannede. Utvalget skal legge fram arbeidet sitt til politisk behandling i LO våren 2008.

 

Møte med Handel og kontor

Seksjonen har hatt et administrativt møte med LO-forbundet Handel- og kontor (HK) for å kartlegge muligheten for felles yrkesfaglig satsing. Resultatet blir at Fagforbundet ved seksjonen vil invitere medlemmer i HK til enkelte av våre konferanser for å se på om det har noen nytteverdi for HK. De har langt mindre yrkesfaglig satsning enn Fagforbundet. Det vil bli løpende vurdert om det finnes flere felles saker vi kan ha som utgangspunkt for et videre yrkesfaglig samarbeide. Ikke minst vil det være interessant i forhold til fagbrev innen fag vi har felles som kontorfag og delvis IKT.

 

Fagadministrativsamling for sykehus.

Tillitsvalgte fra Seksjon kontor og administrasjon som representerer kontoransatte medlemmer i sykehussektoren har hatt konferanse på Gardermoen. Fagforeningsledere var også med. Målet var å gi inspirasjon til arbeidet i seksjonen og også aktivt forsøke å utvikle tenkningen om hva man kan gjøre i arbeidet. Det var ca. 30 stykker til stede gjennom to svært aktive dager.

 

Sekretærenes dag 2008

Vi ser av kalenderen at sekretærenes dag i 2008 faller på søndag 27.april. Vi oppfordrer til planlegging for å markere dagen.

Gå inn på Seksjonens hjemmesider 
De fleste sakene i dette nyhetsbrevet er hentet fra www.fagforbundet.no/ska

Sidene oppdateres nå regelmessig med nyheter og annet stoff. Hold deg oppdatert!

 

Kontaktinformasjon SKA-administrasjonen 
Tlf. 23 06 40 00 
Avdelingsleder:                  Fredrik Hellstrøm
Rådgiver:                        Karin Lund 
Rådgiver:                         Wera Kristiansen 
Kontorsekretær:                Inger Knarud  
Prosjektmedarbeider           Kari Granlund  

Seksjon kontor og administrasjon ønsker alle en god jul og et framgangsrikt nytt år! 


Nyhetsbrevet sendes ut av Informasjonsavdelingen i samarbeid med administrasjonen i Seksjon kontor og administrasjon

 

 

 

 

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia