Digitale arkiv 14. - 15. januar 2008 - eBygg2009
 
  18/01/2008
 
14. og 15. januar 2008 avholdt eBygg 2009 en stor digitalarkivkonferanse.


Det varr 80 deltakere fra de 41 prosjektkommunene i eBygg2009, samt noen gjester fra andre kommuner.

Konferansen tok opp digitalisering av arkivtjenesten i kommunal sektor. Den tok også opp ulike mulige kombinasjoner av blant annet arkiv og servicetorg. Arkivets sentrale rolle i byggesaksbehandlingen ble drøftet og her så man også på effektivisering ved digitalisering. Det er også en del andre temaer som tas opp.

Seksjon kontor og administrasjon vil avholde en egen konferanse for medlemmer av Fagforbundet innenfor noen av disse temaene 23. - 24. april 2008. Mer informasjon om denne konferansen vil komme i februar

 
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia