Roy Gyberg 18/01/2008
 
 
 Jan Davidsen varsler tøffe tak i årets lønnsoppgjør -      

I intervju med NRK radio og TV på morgenen i dag 18. januar varsler Jan Davidsen at det blir et tøft lønnsoppgjør der det blir helt avgjørende at man i offentlig sektor får en lønnsutvikling på linje med den man har i privat sektor. Han melder om en kampklar organisasjon.


Lønnen i offentlig sektor sakker akterut i forhold til privat sektor og vi kan ikke tåle en lønnsutvikling dårligere enn privat sektor. Han viser også til at konkurransen om arbeidskraften begynner å merkes kraftig i store deler av offentlig sektor og at man må holde tritt med lønnsveksten i privat sektor for å sikre bemanning innenfor de områdene som offentlig sektor ivaretar for samfunnet vårt.

Intervjuet med Davidsen kan du lese om, høre på nettradio eller se på nettTV på linkene til høyre.
 
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia