LO: Nei til økt skatt for 130 000 uføre
 
Geirmund Jor, Oss tillitsvalgte 30/01/2008
 
LO kan ikke aksptere en kjøpekraftnedgang for uføre pensjonister fra offentlig sektor, sier Stein Reegård. (Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt)
LO setter foten ned for regjeringens forslag om å øke skatten til de omlag 130.000 uføre som har jobbet i offentlig sektor. Skatteøkningen ville ha betydd reduserte inntekter på 10 - 15.00 i året, skriver Oss tillitsvalgte.

Dette kommer fram i LOs høringsuttalelse til høringen om ny uførestønad.

Gir med den ene hånda
Den foreslåtte omleggingen av uførepensjonene vil bety økt uførepensjon for mange. Regjeringen foreslår å øke uførepensjonen for folketrygdpensjonister fra vel halve lønna til 66 prosent av inntekten de hadde. For å dekke inn noe av kostnadene foreslår de altså å øke skatten på disse pensjonene. Dette ville betydd reduserte disponible inntekter for offentlige uførepensjonister, fordi de offentlige pensjonistene allerede har 66 prosent  av lønnen i pensjon og gunstig skatt.

I den offentlige utredningen om ny uførestønad fikk LO inn formuleringer om at de offentlige pensjonsordningene måtte økes, hvis skatten skulle skjerpes. Det har vært reist tvil om det er mulig å øke bruttopensjonene så mye. Nå krever altså LO at de uføre med offentlig pensjon ikke skal tape.

Uakseptabelt
- Det er uaktuelt å øke skattlegginga av pensjonene dersom man ikke kan øke de offentlige tjenestepensjonene tilsvarende. LO og organisasjonene skal sørge for at de offentlige uførepensjonistene ikke taper økonomisk på dette. Under den nåværende regjeringen har vi i realiteten vetorett. Jeg kan ikke tenke meg at regjeringen vil sette samarbeidet med fagbevegelsen på spill for å få gjennom et dramatisk kutt i velferden for mange, sier LOs sjefsøkonom Stein Reegård.

Mange har tapt allerede
Allerede i 2004 ble ordningen med høyere skatt på pensjonen gjennomført for alle som fikk vedtak om midlertidig uførepensjon gjennom folketrygden. For de mange som hadde krav på uførepensjon gjennom offentlige tjenstepensjonsordninger ga det tap.

- Dette gjelder trolig en hel del pensjonister, sier Rolf Lasse Lund, spesialrådgiver i Fagforbundet. Han tror at grunnen til at få har oppdaget inntektstapet, er at de fleste ikke har visst hva de har krav på og har tatt til takke med det de fikk.

- Jeg håper og tror at vi får ryddet opp også for denne gruppen pensjonister, men det er krevende fordi ordningen er vedtatt av Stortinget, sier han.

 
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia