Landskonferanse for ansatte i boligbyggelag og borettslag 
 
  14/02/2008
 Fagforbundet - seksjon kontor og administrasjon arrangerte fra 12 - 13 februar landskonferanse for ansatte innen boligbygglag og borettslag. Konferansen gikk av stabelen i Bergen, og det var engasjerte tillitsvalgte og medlemmer som deltok 
 


Fagforbundet har som mål å ivarta alle medlemmer innen alle tariffområder. Samfo-området og borettslagsområdet er ikke av de største tariffområdene, men et viktig område som Fagforbundet ønsker å fokusere på.

Deltakerne kom fra hele landet og programmet var variert.

Sosial boligpolitikk før, nå og i framtiden
Til å forelese i dette temaet hadde vi fått forsker i Fafo Inger Lise Skog Hansen. Hun tok deltakerne med på en reise gjennom borettslagenes historie fra etter krigen og frem til i dag. Hun gikk også igjennom hva hun mente ville bli fremtidens utfordringer innen den sosiale boligpolitikken.

"Etter krigen var fokuset på  bygging av fysisk bolig, mens i dag snakker vi om at alle skal kunne bo godt"

Det at vi er gått fra et gjennomregulert boligmarked til et i dag sterkt markedsstyrt boligmarked gir seg bla utslag i at vi i dag har veldig lav sosial boligbygging i Norge.

Hun mente at selv om vi ikke har en sterk juridisk beskyttelse her i Norge på at alle skal ha en bolig, så finnes det politiske virkemidler, men vi må bruke de. Hun nevnte aliansen Staten/Husbanken - kommune og boligkooperasjonen og 10 % regelen i borettslag som eksempler på hvordan myndighetene kunne legge forholdene bedre til rette.

I debatten fra salen kom det frem dette med at ansatte i borettslag og boligbyggelag følte at det var for dårlig oppfølging av såkalte "vanskeligstilte" beboere som ofte resulterte i at man fikk problemer.  Inger Lise Skog Hansen viste til bla prosjekt bostedsløs i Drammen for å finne løsninger på dette. Det er viktig å kunne gripe inn og gi veiledning før noe går veldig galt.

Tariff
Anne-Mari Wold gikk igjennom favoritt temaet til oss medlemmer og tillitsvalgte: Tariff. Vi fikk her en god gjennomgang i hvordan tarifforhandlinger foregår, og hun fikk med seg innspill på  forandringer og utfordringer som de ansatte mente var viktig.


LO - Favør
Knut Berntsen fra Sparbank1 - skadeforsikring hadde en gjennomgang av kollektiv hjem forsikringen som alle Fagforbundets medlemmer har. Deltakerne fikk utdelt 2008 brosjyren fra LO-favør/Fagforbundet. Se linken til høyre for å komme inn på LO favør sidene, hvor man finner brosjyrer og annen informasjon. Som vanlig gikk tiden alt for fort, og det var en mengde spørsmål og svar å få. De fleste på konferansen mente at dette var noe som man burde informere medlemmene bedre om, og utfordringen er herved gitt til alle dere som var på konferansen...

Yrkesetikk
Fagforbundet - seksjon kontor og administrasjon har utgitt yrkesetisk felles plattform.  Dette er en plattform som skal stimulere til refleksjon over egen yrkesutøvelse, viderutvikle gode holdninger og praksis. Det var Kjell Skarheim (nestleder i SKA Aust Agder) som har vært med å utarbeide denne etiske platformen som gikk igjennom dette.Fremtidens boligsamvirke - konsekvenser for tariffområdet
Siste mann ut på første dag var direktør i SAMFO - Torgeir Kroken som holdt en times innlegg om hvordan arbeidsgiver så på fremtiden for tariffområdet til boligbyggelagene. Han kom også med en historisk gjennomgang som inneholdt mye likt det som Fafo forsker Inger Lise Skog Hansen hadde vært gjennom tidligere på dagen. Det at man har gått fra en mer politisk og regulert styrt boligbygging til dagens markedstyrte boligpolitikk har og vil selvsagt også få konsekvenser for arbeidsgiverpolitikken innen tariffområdet.

Han viste til at fremtiden kanskje betydde færre, men flere enheter. Fortsatt er boligbyggelagene bygget opp rundt en desentralisert struktur og mange små enheter.

Han var videre  inne på om boligbyggelagene hadde gjort fornuftige valg nå når vi har vært inne i gode tider i boligbransjen.  Det er tegn på at det har vært svak kapitaloppbygging og det er en synkende nyproduksjon, og i dag bygges halvparten av borettslagsboliger  utenfor NBBL.

Han pekte på at man ikke bare skal fokusere på negative tegn, for fortsatt har boligbyggelagene et godt omdømme, og viser samfunnsansvar, og NBBL har i 25 år vært en ledende markedsaktør på borettslagsmarkedet.

I fremtiden så han for seg at det ville bli endring i kompetansebehovet, arbeidsmetoder og konkurransesituasjonen som ville kreve at man kanskje tenkte annerledes når det gjaldt tariff og arbeidsgiverspørsmål.

Han presiserte at de som organsiasjon foretrakk et organisert arbeidsliv, og innen dette tariffområdet er det Fagforbundet som er den største aktøren.

Det var et interessant og spennende tema som avsluttet første dag av konferansen, og tilbakemeldingene utover kvelden var at deltakerne satte pris på programmet og tiltaket.

Dag 2 på konferansen var satt av til interne spørsmål og drøftinger i Fagforbundet. Fredrik Helstrøm - administrativ leder - i seksjonen sentralt tok en gjennomgang av oppbyggingen av Fagforbundet og den yrkesfaglige satsingen til forbundet.

Vi fikk også en fin presentasjon av Fagforbundets engasjement i E-bygg 2009 av Kari Granlund fra administrasjonen til Fagforbundet.

Etter innledningen var det tid for gruppearbeid hvor deltakerne skulle diskutere og komme med tilbakemelinger på hva de mener vi som forbund kan gjøre bedre, hva de kunne tenke seg av både yrkesfaglige og andre satsinger fremover.

Fredrik fikk med seg tilbake en mengde utfordringer som seksjonen sentralt, vi på fylkesplan og fagforeningene kan ta tak i fremover.

Vi vil takke alle deltakere og innledere for to spennende og givende dager i Bergen.

Under her følger en del bilder tatt på konferansen.

Deltakere fra Fagforening Byutvikling avd 388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia