INVITERER TIL FAGDAGER FOR ARKIVMEDARBEIDERE 
Tid: 23.-24. APRIL 2008 
Sted: Fagforbundet, Keysersgate 15

Konferansen og bevertning er gratis for Fagforbundets medlemmer. Reise og opphold dekkes av den enkelte.  Ta kontakt med Ørjan Myrmel for hvis du er interessert i å delta.

Målgruppen er primært arkiv/ postmedarbeidere, men vil også være relevant for servicetorgpersonell.

LAST NED BROSJYREN FOR KONFERANSEN HER

Program 23.april

1100 -1145               Lunsj
1145- 1230               Velkommen  v/ seksjonsleder Gerd Eva Volden
                                    Yrkesfaglig satsning  SKA seksjonen 
1230-1240                Pause 
1240-1325                Elektronisk arkiv i kommunene  v/ Lars Sandberg, Riksarkivet 
1325-13.35               Pause 
13.35-14.20              Kommunal Kompetanse presenterer 
                                  
"eLæring i offentlig dokumentbehandling" 
                                  
v/Kjersti Allard og Else Marie Moe 
14.20- 14.30             Pause 
14.30- 15.00             Hvilken arkivutdanning kan UIO/høyskoler tilby
15.00 - 15.15            Stipendieordningen i Fagforbundet ved Inger Knarud
15.15 - 15.45            Arkiv og miljøbevisthet. Hva kan arkiv, postmottak og servicetorg
                                   bidra med til redusert miljøutslipp? v/Miljøvernforbundet
15.45 - 16.00            Pause
16.00 -16.30             Oppsummering v/Fredrik Hellstrøm
1800                          Middag i Kantina 

24.april

 

 

08.30-09.15              Elektronisk saksbehandling, hva med Personvernet?
                                   v/rådgiver Christine Ask Ottesen,  Datatilsynet
09.15 -10.00             Yrkesetikk  v/Kjell Skarheim, SKA Aust Agder
10.00 - 10.10             Pause
10.10  -11.00            Etikk diskusjon.

Deltakerne vil få utsendt to etiske dilemmaer på forhånd. Diskuter gjerne på arbeidsplassen før samlingen, da vil utbytte av diskusjonen bli større og nytten ennå bedre for deg og kollegaene når du kommer tilbake.

11.00 - 11.45             Forholdet mellom saksbehandling og arkiv
                                    V/Fagforbundets arkivleder : Anne Marit Færden
12.00 - 13.00             Til diskusjon v/Fredrik Hellstrøm
                                   
Hvordan er det i deres kommuner 
                                   
Rutiner 
                                   
Endring av arbeidsoppgaver 
                                   
Kompetansebehov
                                    
Bør det opprettes en arkivfaggruppe/eventuelle deltakere?

 

13.00                         Lunsj og avreise

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia