De hovedtillitsvalgte i Bergen kommune har fått nye telefonnummer

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Bergen kommune har flyttet fra Bergen Storsenter til Halfdan Kjerulfs gate 4. I den forbindelse har Ørjan Myrmel og Trygve Rønnestad fått nye telefonnummer.

  • Ørjan Myrmel 5556 6094
  • Trygve Rønnestad 5556 6390
Vårt Telefaxnummer er 5556 6598

Halfdan Kierulfsgate er den gaten som går bak politihuset i Bergen.

Telefonnummerene til de andre hovedtillitsvalgte er:
Navn Avdeling Telefon
Lise Mikkelsen Konsern 5556 6003
Ørjan Myrmel Konsern 5556 6094
Trygve Rønnestad Byrådsavdeling Byutvikling 5556 6390
Sickan Borge Bersaas Byrådsavdeling Helse og omsorg 5556 6158
Wenche Myhre Byrådsavdeling Helse og omsorg 5556 6350
Charlotte Hæggernes Byrådsavdeling Finans Kultur og Næring 5556 6466
Solgunn Dale Byrådsavdeling Oppvekst 5556 6533
Berit Berntsen Byrådsavdeling Oppvekst 5556 6584


Vårt Telefaxnummer er 5556 6598

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia